Vedtægter

samværspolitik

CFCC har en samværspolitik for at skabe trygge rammer for alle med tilknytning til klubben, f.eks. trænere, medlemmer og frivillige.

Formålet med samværspolitikken er at sikre, at alle får en god oplevelse af at være en del af klubben.


Samtidig har samværspolitikken det formål at tilgodese og beskytte det enkelte individ i klubben mod krænkelser, så vi sikrer et godt miljø for alle.


Samværspolitikken gælder for alle med tilknytning til klubben.


Retningslinjer


Vores klub er kendetegnet ved, at vi alle tager aktivt medejerskab i klubben og dens arrangementer.


Vi vil gerne være kendt for høj kvalitet og et godt og stærkt fællesskab.


I tilfælde af at en person med tilknytning til klubben føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, føler sig krænket eller får kendskab til krænkelser eller overtrædelse af vores politik, skal vedkommende rette henvendelse til bestyrelsesformanden eller et bestyrelsesmedlem, som vil følge op på situationen.


Derved får eventuelle misforståelser eller fejlagtige rygter ikke lov at sprede sig.


Det skal nævnes, at vi opfordrer til, at man først forsøger at ordne uoverensstemmelserne de implicerede imellem.


Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser.


Bestyrelsen har pligt til at tage alle henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem. 


Bestyrelsen handler professionelt med udgangspunkt i en handleplan, hvis de får kendskab til krænkelser.


Der er altid mulighed for at komme i kontakt med bestyrelsen.


Formand Henrik Haupt eller Kassere Jan Smed Via Holdsport.


I forhold til ungdommen gælder desuden:


1. Børn og unges Træning kun ifølge med en Forældre til stede.